Sứ mạng Học viện Mục vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 182 | Cập nhập lần cuối: 4/2/2023 10:23:18 PM | RSS

ĐỊNH HƯỚNG & SỨ MẠNG

Học viện Mục vụ được thiết lập nhằm đào tạo người giáo dân và tu sĩ

trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng xã hội

những tác nhân tích cực phục vụ Giáo hội

như gia đình của Thiên Chúa.


Trong viễn tượng này, Học viện Mục vụ hướng tới

việc cống hiến cho Giáo hội và xã hội

những người Kitô hữu

hiểu biết để yêu thươngphục vụ.


Cụ thể, Học viện Mục vụ tổ chức các chương trình đào tạo

về Thánh kinh, Thần học, Linh đạo và Mục vụ

nhằm giúp học viên:

- Thăng tiến đời sống nhân bản

nhờ bầu khí cộng đoàn giữa giảng viên và học viên

cũng như giữa các học viên với nhau;

- Tăng triển đời sống thiêng liêng

nhờ kết hợp với Đức Giêsu Kitô trong Giáo hội;

- Đào sâu hiểu biết đức Tin

nhờ học hỏi, trao đổi và nghiên cứu;

- Rèn luyện tinh thần Tông đồkỹ năng mục vụ

nhờ tham gia các hoạt động mục vụ

và dấn thân phục vụ xã hội.

Sứ mạng Học viện Mục vụ

Ban Điều Hành

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn