Thường trực

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 506 | Cập nhập lần cuối: 1/14/2023 11:13:34 PM | RSS

1. Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP Tp HCM, Giám học (2012-2022) Giám đốc (từ 25/11/2022).

2. Linh mục Rôcô Nguyễn Kim Duy, trưởng ban Thánh nhạc TGP. Tp HCM, Phó giám đốc.

3. Linh mục Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt, Quản lý.

4. Linh mục Laurenso Hoàng Bá Quốc Huy, Giám học (từ NK 2022-2023)

5. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban Giáo lý TGP. Tp HCM, nguyên Giám đốc (2012-2022)

6. Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền, Trưởng ban MV Truyền thông TGP.TPHCM.

7. Linh mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng, phụ trách ngành Tư vấn Tâm lý

8. Linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh, giảng viên Tâm lý

9. Linh mục Anrê Trần An Hiệp, giảng viên tiếng Ý

10. Linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn, giảng viên Mục vụ

11. Linh mục Giuse Trần Đình Long.

12. Linh mục Phêrô Hoàng Đình Thành, dưỡng bệnh.

Cập nhật: 12/2022

Thường trực