HVMV: Lịch Thánh lễ bằng tiếng Anh Học kỳ I - NK 2017-2018

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2704 | Cập nhật lần cuối: 12/28/2019 6:50:00 PM | RSS

Để các học viên có thể hiệp thông trong phụng vụ với các Kitô hữu dùng tiếng Anh, Khoa Anh văn Học viện Mục vụ có 4 Thánh lễ bằng Anh ngữ trong Học kỳ I, lúc 18g. Mọi người đều có thể tham dự Thánh lễ hàng tháng này.

Lịch Thánh lễ tiếng Anh Học kỳ I, NK 2017-2018

vào lúc 18g , tại lầu 2 Nhà Truyền Thống

Tháng 9: Ngày 26/9/2017 (Thứ Ba)

Tháng 10: Ngày 30/10/2017 (Thứ Hai)

Tháng 11: Ngày 28/11/2017 (Thứ Ba)

Tháng 12: Ngày 18/12/2017 (Thứ Hai)

HVMV: Lịch Thánh lễ bằng tiếng Anh Học kỳ I - NK 2017-2018

Khoa Anh ngữ

HVMV TGP SG