HVMV: Cầu nguyện Taizé 4.4.2018

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 6/22/2018 6:08:04 AM

Nhằm góp phần đào tạo đời sống nội tâm - cầu nguyện

Học viện Mục vụ kết hợp với Nhóm Cầu nguyện Mạc Ty Nho

tổ chức buổi cầu nguyện Taizé

vào lúc 19g15 thứ Tư, ngày 4.4.2018,

tại Nhà Nguyện Trung Tâm Mục Vụ, với chủ đề:

Kính mời Anh Chị Em cùng quý Giảng viên, Học viên tham dự.

Học Viện Mục Vụ TGP

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/thong-bao/sinh-hoat/hvmv--cau-nguyen-taize-4-4-2018/