HVMV: Sinh hoạt chuyên đề tháng 4/2018 - Phim Silence

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 7/4/2018 9:47:27 AM

Giới thiệu và trình chiếu phim SILENCE

vào lúc 14g30, thứ Bảy, ngày 21.4.2018,

tại lầu 2, Nhà Truyền thống Tổng Giáo phận.

Đạo diễn: Martin Scorsese

Phỏng theo tác phẩm cùng tên của văn sĩ Shusaku Endo

Diễn viên chính: Liam Neeson (vai chính trong phim “The Mission”)

Phim cho thấy thử thách và cuộc chiến nội tâm của các nhà truyền giáo và Kitô hữu tại Nhật Bản trong thời kỳ bách hại Kitô giáo đầu thế kỷ XVII.

Thiên Chúa thinh lặng nhưng luôn đồng hành với các Kitô hữu trong nghịch cảnh, bằng nhiều cách thức khác nhau.

Học viện Mục vụ TGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/thong-bao/sinh-hoat/hvmv--sinh-hoat-chuyen-de-thang-4-2018---phim-silence/