Qua cơn thử thách

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 7/26/2018 6:40:19 PM

QUA CƠN THỬ THÁCH

(Suy niệm từ TM: Mc3,20-35)

Hôm nay Giáo Hội nhắc ta:

Tin Mừng Chúa dạy, ai mà nỡ quên.

Người thân, kẻ lạ, chức quyền,

Hiểu lầm, chống đối, ghét ghen có thường.

Trong cơn thử thách, Chúa thương

Ban ơn can đảm trên đường khó nguy.

Luôn luôn khẩu tụng, tâm suy,

Bình an của Chúa tức thì tới ngay.

Bao lâu sống cõi đầy này

Tu thân, tích đức, đợi ngày vượt qua,

Thiên Sai Cứu Thế dạy ta,

Theo đàng Thánh Giá để mà Phục Sinh.

Con dân Nước Chúa tôn vinh

Ba Ngôi một Chúa Hiển Linh muôn đời...

(Thế Kiên Dominic)

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/van-hoa/thi-ca/qua-con-thu-thach/