Thư mời tham dự hành hương thường niên La Vang năm 2018

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 10/6/2018 7:03:36 PM

Nguồn: hdgmvietnam.com

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/thong-bao/sinh-hoat/thu-moi-tham-du-hanh-huong-thuong-nien-la-vang-nam-201844615901/