Ý cầu nguyện của ĐGH tháng 3/2019: Tôn trọng quyền của các cộng đồng KTG

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 7/13/2019 6:36:41 PM

Cầu Nguyện cho Quyền của các cộng đồng Kitô giáo được nhìn nhận

“Có thể có những khó khăn để chúng ta tin, nhưng ngày nay có nhiều người tử vì đạo còn hơn cả ở những thế kỷ đầu tiên. Họ bị bách hại vì họ dám nói lên sự thật và loan báo về Chúa Giêsu Kitô cho xã hội hôm nay.

Tình trạng bách hại này đặc biệt xảy ra tại những nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo đảm.

Tuy vậy, tình trạng bách hại này cũng xảy ra tại các quốc gia chỉ bảo vệ tự do và nhân quyền trên lý thuyết và trên giấy tờ.

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Kitô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng.”

Đức Giáo hoàng Phanxicô

Nguồn: dongten.net

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/nguyen-cau/y-cau-nguyen-cua-dgh-thang-3-2019--ton-trong-quyen-cua-cac-cong-dong-ktg/