Bài ca Phục sinh

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 9/1/2019 3:48:22 PM

Chúa tôi đã Phục sinh rồi!
Hồn tôi vui hát, lưỡi tôi reo mừng
Đêm nay ánh nến sáng trưng
Mắt tôi hạnh phúc rưng rưng lệ tràn
Tôi tin Lời Chúa muôn vàn
Người từng đã hứa Thiên đàng cho tôi!

Ba ngày trong cõi xa xôi
Ba ngày huyệt mộ khúc nôi đắng lòng
Chìm sâu xuống ngục tổ tông
Người đưa hết thảy nhẹ không về trời
Bây giờ các thánh rạng ngời
Trên nơi Thiên quốc hiệp lời tụng ca...

Bây giờ tôi đã hiểu ra
Tình yêu cứu độ thiết tha của Người
Vì yêu mặc lấy phận người
Để rồi khổ lụy, để rồi hy sinh
Người cho tôi hiểu chữ tình
Viết bằng giá máu con tim của Người!

Người khuyên tôi sống ở đời
Phải đi cửa hẹp, để rồi phục sinh!
Người ban hơi thở Thánh Linh
Cho tôi nhận biết mối tình thâm sâu
Đêm nay ánh sáng nhiệm mầu
Giục lòng tôi hát vang câu khải hoàn!

Vũ Thủy

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/van-hoa/thi-ca/bai-ca-phuc-sinh27056086/