Ban Giảng huấn

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 1/10/2018 11:38:41 PM

1

Lm. Rôcô

Nguyễn

DUY

Thánh nhạc

Thánh Nhạc trong Phụng vụ

2

Lm. Phêrô

Nguyễn Văn

HIỀN

Thần học

Linh đạo căn bản

3

Lm. Giuse

Vũ Hữu

HIỀN

Thần học

Mục vụ Truyền thông

4

Lm. Giuse

Tạ Huy

HOÀNG

Anh ngữ

Dịch thuật

5

Lm. Giuse

Đỗ Quang

KHANG

Thần học

Thánh Kinh 100 tuần

6

Lm. Phaolô

Vũ Đỗ Anh

KHOA

Anh ngữ

Intermediate 1

7

Lm. Vinh Sơn

Phạm Xuân

HƯNG

Thần học

Phúc âm Chúa nhật

8

Lm. Giuse

Đặng Chí

LĨNH

Thần học

Mầu nhiệm Thiên Chúa

9

Lm. Phanxicô Xaviê

Bảo

LỘC

Thần học

Mầu nhiệm Giáo hội

10

Lm. Antôn

Hà Văn

MINH

Thần học

Bí tích tổng quát

11

Lm. Patrick

T.

PALMER

Anh ngữ

Pre-intermediate 3

12

Lm. Gioan Baotixita

Lê Đình

PHƯƠNG

Thần học

Luân lý sự sống

13

Lm. Giuse

Phạm Văn

TRỌNG

Thần học

Luân lý căn bản

14

Lm. Giuse

Hoàng Ngọc

DŨNG

Thần học

Tâm lý Mục vụ

15

Lm. Gioan

Bùi Thái

SƠN

Thần học

Giáo luật về hôn nhân

16

Lm. Antôn

Nguyễn Ngọc

SƠN

Thần học

Học thuyết xã hội

17

Lm. Micae

Trương Thanh

TÂM

Thần học

Phương pháp phân tích xã hội

18

Lm. Giuse

Nguyễn Thanh

THUẦN

Thần học

Thần học Căn Bản

19

Lm. Antôn

Lê Quang

TRINH

Anh ngữ

Pre-intermediate 3

20

Lm. Giuse

Lê Quang

TUẤN

Thần học

Kitô học

21

Lm. Luy

Nguyễn Anh

TUẤN

Thần học

Luân lý tính dục và gia đình
Gia đình sống BTTT và HG

22

Lm. Giuse

Vương Sĩ

TUẤN

Thần học

Tìm hiểu tông huấn Kitô hữu GD

23

Lm. Phanxicô Xaviê

Đào Trung

HIỆU

Thần học

Lịch sử Giáo hội

24

Lm. Stêphanô

Lê Thành

TỰU

Anh ngữ

Dịch thuật căn bản

25

Nt. Maria

Nguyễn T. Hồng

QUẾ

Thần học

Kỹ năng sống cho người trẻ

26

Nt. Maria

Nguyễn T. Thanh

Thần học

Tâm bệnh học

27

Nt. Fenecia

P.

DAPITANON

Anh ngữ

Pre-intermediate 2

28

Nt. Agnès

Ng Thị Cảnh

TUYẾT

Thần học

Phúc Âm Nhất Lãm

29

Gv. Augustinô Huy

Trần Mạnh

CƯỜNG

Anh ngữ

Starter

30

Gv. Gioan Baotixita

Phạm Thành

ĐỨC

Thánh nhạc

Thanh nhạc 1

31

Gv. Michel

Nguyễn

HẠNH

Thần học

Văn hóa và tín ngưỡng dân gian VN

32

Gv. Maria

Nguyễn Vũ Diệu

HIỀN

Thánh nhạc

Thanh nhạc 1

33

Gv. Giuse

Lâm Đức

HÒA

Thánh nhạc

Các lớp đàn

34

Gv. Gioan Baotixita

Nguyễn Kim

KỲ

Thánh nhạc

Các lớp Ký xướng âm 1,2,3

35

Gv. Anges

Bùi Thị Ngọc

LAN

Anh ngữ

Pre-intermediate 1

36

Gv. Antôniô

Đinh Tiến

LINH

Thánh nhạc

Phân tích hòa âm - Hòa âm

37

Gv. Phaolô

Nguyễn Ngọc

LINH

Thánh nhạc

Đánh nhịp 1 & 2

38

Gv. Giêrônimô

Nguyễn Văn

NỘI

Thần học

Thánh Kinh 100 tuần

39

Gv. Gioan Baotixita

Nguyễn Trường

SƠN

Thần học

Mục vụ biên tập phim ảnh

40

Gv. Micae

Nguyễn Quyết

THẮNG

Anh ngữ

Elementary 2

41

Gv. Maria

Nguyễn Thị Đoan

THÙY

Thánh nhạc

Thanh nhạc 2 và 3

42

Gv. Maria Christian

Nguyễn Bảo

Anh ngữ

Elementary 1

43

Gv. Têrêsa

Đặng Giao Nhã

UYÊN

Anh ngữ

Elementary 2

44

Gv. Anna

Hoàng Tường

VY

Anh ngữ

Phonetic
Pre-intermediate 2
Intermediate 1

Học viện Mục vụ

(1/2015)

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/gioi-thieu/nhan-su/ban-giang-huan/