Hội Thảo về "Đời Sống tu trì Kitô giáo" tại Việt Nam

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 10/19/2014 10:32:33 PM

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/thong-bao/hoi-thao/hoi-thao-ve--doi-song-tu-tri-kito-giao--tai-viet-nam/