Tin có sự sống lại và sự sống đời sau: Suy niệm TM CN XXXII TN (C)

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 4/1/2020 4:40:11 AM

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Vì không tin có sự sống lại và sứ sống đời sau nên những người Sa Đốc mới đặt ra cho Đức Giêsu một câu chuyên lố bịch: ”Một phụ nữ lầy 7 anh em làm chồng thì sau khi chết người phụ nữ ấy là vợ của ai?” Đức Giêsu đã trả lời: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần…" Như vậy là có sự sống đời sau, khác với sự sống dương thế này. Nếu chúng ta nhìn vào xã hội và thế giới chúng ta đang sống để thấy điều nổi bật nhất của xã hội Việt Nam và của thế giới ngày hôm nay chính là tội ác mà con người gây ra cho nhau và cho cộng đồng. Một trong những nguyện nhân gây ra tội ác là vì con người không tin vào sự sống lại và sự sống đời sau của loài người. Vì không tin vào chuyện ”làm lành được thưởng làm dữ bị phạt” nên con người "tha hồ" phạm tội. Vì không tin có đời sau nên con người ra sức vơ vét của cải, chiếm hữu quyền lực, ăn chơi xả láng. Vô cùng tai hại!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG (Lc 20,27-38)

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ góa đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ góa đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ góa đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG

3.1 Nhóm Sa Đốc: gồm giới giáo sĩ cấp cao, phần lớn các tư tế ở Giêrusalem và nhiều kỳ mục. Nét chung của họ là tính bảo thủ, họ chống lại mọi thay đổi về mặt thần học, phụng tự hay chính trị. Họ có thái độ hoà hoãn với người Rôma, có thể là để duy trì địa vị, bổng lộc. Dầu sao, càng ngày họ càng xa rời dân chúng, uy tín của họ chỉ dựa trên chức vụ tư tế mà họ đảm nhận. Bởi vậy, khi Đền Thờ sụp đổ năm 70, nhóm này cũng biến mất khỏi lịch sử.

Xét về mặt giáo lý, nhóm Xa Đốc phủ nhận thiên sứ hiện hữu, sự thưởng phạt đời sau và sự phục sinh (x. Mt 22, 23+; Cv 23,6-8), bởi họ gắn bó với quan niệm truyền thống về âm phủ. Họ không coi trọng các luật truyền khẩu như nhóm Pharisêu, nhưng lại hết sức trung thành với nghĩa đen của Kinh Thánh. Họ quý chuộng đặc biệt Ngũ Thư hơn mọi sách thánh khác. Đức Giêsu cũng đã có lần tranh luận với họ về sự phục sinh (x. Mc 12,18-27).

3.2 Câu hỏi những người Sa Đốc đặt ra với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ góa đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ góa đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

3.3 Đức Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG: là chúng ta tin có sự sống lại và có sự sống đời sau và sự sống ấy khác xa với sự sống đời này. Cũng còn là tin Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống và muốn cho mọi người được sống. Niềm tin ấy sẽ tác động trên suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta khiến chúng ta xa lánh việc làm hại tha nhân và sống đạo đức, thánh thiện và yêu thương mọi người.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/linh-dao---muc-vu/kinh-thanh41434443/tin-co-su-song-lai-va-su-song-doi-sau--suy-niem-tm-cn-xxxii-tn--c-/