Giới trẻ Việt Nam khích lệ đức tin của thầy Ghislain (Taizé)

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 5/29/2020 2:41:02 PM

Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/tong-do-giao-dan/gioi-tre/gioi-tre-viet-nam-khich-le-duc-tin-cua-thay-ghislain--taize-/