Khóa học đặc biệt: Luân lý Tính dục và Gia đình

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 6/29/2020 3:43:41 PM

Giảng khóa Luân lý Tính dục và Gia đình, do đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn phụ trách, sẽ khai giảng lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 16.5.2020, tại Học viện Mục vụ, và kéo dài 8 buổi sáng thứ Bảy.

Ghi danh tại Phòng Học vụ từ 14g đến 20g, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8g30 đến 11g thứ Bảy.

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/thong-bao/khoa-hoc/khoa-hoc-dac-biet--luan-ly-tinh-duc-va-gia-dinh/