Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 11/2/2020 12:09:59 AM

Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

Nguồn: hdgmvietnam.com

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/tin-tuc/viet-nam/thong-bao-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ngay-5-9-2020/