Thánh Kinh

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 3/23/2015 9:55:15 AM

Một người Luân Đôn theo thuyết hoài nghi đang nói về Thánh Kinh, ông tuyên bố rằng thời hiện đại này không thể tin vào quyển sách nào không biết được thân thế tác giả.

Một Kitô hữu hỏi ông:

- Ông có biết bảng cửu chương do ai soạn ra không?

Ông đáp:

- Không

Người kia hỏi tiếp:

- Vậy tất nhiên là ông không tin vào nó chứ?

- Ồ tin chứ, tôi tin bởi vì nó thật hữu ích.

- Thánh Kinh cũng vậy đó.

Bị vặn hỏi như thế ông hoài nghi tìm câu nói khác.

Baptist Newsletter

Trích trong Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/van-hoa/truyen-ngan/thanh-kinh/