Năm sự Vui: 1. Ngày Hồng Phúc

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 10/6/2015 11:34:02 PM

Năm sự Vui - Thứ nhất thì ngắm

Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Lời Chúa: Lc 1, 35

(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.

Ngày Hồng Phúc

Ngày mỗi ngày Đất trở mình ươm xới

Hớp Mưa trời hóa mềm mại khô khan

Tắm Nắng mai ửng hương sắc ánh vàng

Đất bình an trong Nắng Mưa ơn thánh.

*

Diễm phúc thay Ánh Sáng Trời lấp lánh

Nguồn Gió Thiêng vừa ngõ ý chạm vào

Phút trao duyên Đất bối rối xôn xao

Từ trời cao Mầm ngự vào lòng Đất.

*

Trong Ánh Sáng Đất ngời lên chất ngất

Đón Mầm Yêu lòng khiêm hạ thẳm sâu

Cả trời đất cung kính Ánh Nhiệm Mầu

Bừng sáng lên Ngọc Tinh Tuyền muôn thuở.

*

Đất tỏa lan Hương Tình Yêu rực rỡ

Lắng vào sâu trong cát bụi hư không

Hóa tối tăm thành Ánh Sáng tinh ròng

Từ ngàn xưa cả vũ hoàn trông đợi.

*

Ngày hồng phúc Mưa Trời gieo Đất Mới

Nghiêng xuống đời rợp bóng mát ân thiêng

Hòa trong Đất dậy Nguồn Sống vô biên

Cho cát bụi ánh lên hương sắc thắm.

Dù Đất này cách xa Trời muôn dặm

Vẫn ấm nồng Tình thánh khiết Hương Thơ

Mưa vẫn rơi và Nắng vẫn ươm mơ

Chờ Mầm Yêu ngày khai hoa nở nhụy.

Song Lam,

Tình Thơ Mân Côi, tr.5

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/van-hoa/thi-ca/nam-su-vui--1--ngay-hong-phuc/