Năm sự Sáng: 4. Rợp Ánh Minh Quang

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 10/15/2015 2:43:49 PM

Năm Sự Sáng - Thứ tư thì ngắm

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Lời Chúa: Mc 9, 7

(7) Và có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người".

Rợp Ánh Minh Quang

Ngày qua ngày bụi lang thang vất vả

Sao cuộc đời lấm luốc chốn bùn nhơ

Chưa vươn trổi ánh lên nét duyên thơ

Trong màn đêm vẫn mịt mù lầm lũi.

*

Gió vén Mây tung bụi lên đỉnh núi

Mở tầng trời tỏa rạng Ánh Thiên Nhan

Rực sáng chói bụi lóa mắt ngỡ ngàng

Phút linh thị Dung Quang bừng u tối.

*

Giờ Bình Minh đã khai nguyên mở hội

Giờ Ánh Sáng soi tỏ lối trẩy đi

Giờ Vầng Dương rạng rỡ tỏa vinh uy

Giờ Hào Quang chói ngời linh khiết trắng.

*

Bụi buông mình cho Gió tung trong Nắng

Luyến cùng Mây chớp Nguồn Sáng long lanh

Quyện theo Nắng soi thấu tận ngọn ngành

Dẫu bóng đêm phủ đầy muôn nghiệt ngã.

*

Vinh quang bụi – Diễm Tình Ca Thánh Giá

Khúc thần nhạc là Thánh Chỉ khôn ngoan

Trong Chân Lý hớp ân đức vô vàn

Bụi rực sáng đẫm Ánh Trời trong suốt.

*

Bụi theo Gió mang Nguồn Ơn Cứu Chuộc

Đêm nép mình thỏa giấc dưới Ánh Trăng

Ngày ẩn bóng tắm Nguồn Sáng Vĩnh Hằng

Vui Nắng Ấm tỏa muôn điều thiện hảo.

Song Lam,

Tình Thơ Mân Côi, tr.15

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/van-hoa/thi-ca/nam-su-sang--4--rop-anh-minh-quang/