Vượt qua

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 12/11/2015 10:29:29 AM

Một làng bản tít trên non

Đêm đêm nghe tiếng trống đồn vang xa

Dặn lòng còn chút hương hoa

Giữ giùm nhau, để may ra, có ngày…

Bốn bề lửa đốt giăng vây

Ta nghe mướt máu, hồn đầy dấu đinh

Lê Đình Bảng

(Ảnh: Bá Hạnh)

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/van-hoa/thi-ca/vuot-qua/