Học viện Mục vụ: Các giảng khóa Học kỳ 2 NK 2016-2017

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 8/13/2017 3:26:58 PM

Phòng học vụ nhận ghi danh cho Học kỳ 2, Niên khóa 2016-2017:

Đợt 1: từ ngày 27 đến 31/12/2016

Đợt 2: từ ngày 3 đến 24/1/2017

Ghi danh: tại phòng Học vụ của Học viện Mục vụ (A.004), 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1.

Thứ Hai đến thứ Sáu:

Thứ Bảy: Sáng: 8g00 - 11g30

Học viện Mục vụ TGP

File gửi kèm:

application/pdf iconChương trình Ngoại ngữ

application/pdf iconChương trình Thần học

application/pdf iconChương trình Thánh nhạc

application/msword iconPhiếu ghi danh

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/thong-bao/khoa-hoc/hoc-vien-muc-vu-cac-giang-khoa-hoc-ky-2-nk-2016-2017/