Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã

http://ttmucvusaigon.org/ đăng lúc 11/18/2017 2:29:08 AM

Lạy Chúa,
xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,
và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thảy những gì con có,
và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,
lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.

Tất cả là của Chúa,
xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.
Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

Nguồn: vntaiwan.catholic.org.tw

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://ttmucvusaigon.org/nguyen-cau/kinh-dang-hien-cua-thanh-i-nha/