Đấng xóa mình

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1819 | Cập nhật lần cuối: 6/15/2015 11:52:47 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em” (Lc 22, 19)

Hỡi Đấng Bí Nhiệm khôn cùng!

Ta vẫn đi trong màn đêm về Người

Tri thức mầu nhiệm đời ta không tát cạn

Linh thiêng mầu nhiệm hồn ta mãi lặng thinh

Sao có thể nhận ra ánh ban mai!

Nếu Người không bớt chút thần quang huyền lộ

Sao có thể cảm nét đẹp bóng chiều tà!

Nếu Người không dấu mình qua màu ẩn khuất

*

Ta không thể hiểu về Người

Như cát chẳng khi nào thấu trọn miền biển sóng!

Mọi tư duy luôn được tư duy lại

Mọi kiếm tìm - tìm kiếm mãi không thôi

Lời về Người đòi hỏi thêm lời mới

Thinh lặng bên Người thinh lặng nữa tim ơi!

*

Cung đời nào có thể nói cho ta

Trong Tình Yêu

Quyền năng là yếu đuối!

Trái tim nào có thể tự tình diễn giải

Trong Tình Yêu

Nghèo khó là giàu sang!

Image result for eucharistie

Người không yêu ta từ trên cao nhìn xuống

Người không cứu ta bằng một lời quyền năng

Người xoá mình trong rơm cỏ một hài nhi thơ bé

Người huỷ mình trong thân phận đồi cao mở trái tim

Tình Yêu Vô Biên vẫn mãi muốn lệ thuộc

Không phải vì Người nhưng vì chính ta

*

Đôi môi nào có thể bật thốt

Trong Tình Yêu

Dấu mình là Hiện Diện!

Hồn thơ nào có thể thấu đạt

Trong Tình Yêu

Ra đi là ở lại thiên thu!

*

Người từ chối uy quyền để ta nên gần gũi

Người trao cả tự do để ta xứng với Trời Cao

Người ở lại viên nỗi đau ta thành ngọc bích

Người ở lại kết Tình Yêu thành dải sông ngân

Bến bờ thần thiêng nhờ Người - ta chạm đến

Trọn vẹn xoá mình Người sống mãi cho ta!

*

Hỡi Quyền Năng xoá mình không giới hạn

Ta vẫn đi trong sự trống rỗng về Người

Tình Siêu Việt muôn đời là tha tính

Trong tim ta hơn sâu thẳm nội tại của ta

Người thông ban bản thể vĩnh hằng

Cho ta sống sự sống dồi dào sung mãn

Ôi sự sống siêu nhiên!

Miền vỗ về ru hồn ta dịu thắm

*

Ôi mầu nhiệm về Người!

Muôn trùng tri thức câu quy phục

Ôi Tình Yêu của Người!

Tim xóa mình cung chứa chẳng sao đáng!

Người là Đấng muôn đời không thể định nghĩa

Nên Tên Người là Đấng Xóa Mình trong ta!

An Thiện Minh