Chúa Giêsu ra mắt dân Ítraen: Suy niệm TMCN Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (A)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 193 | Cập nhật lần cuối: 5/5/2020 7:02:27 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán:

"Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta"

I. Dẫn vào phụng vụ

Dân Ítraen có một nền văn hóa lâu đời và phong phú. Dân Do thái có một kinh nghiệm sâu sắc và độc đáo về Thiên Chúa là Đấng Vô Hình và Quyền Năng nhưng lại rất thích ”dính líu” (involved) vào chuyện của con người. Để diễn tả kinh nghiệm sâu sắc và độc đáo ấy, các tác giả Sách Thánh Kinh xử dụng một thể văn riêng, gọi là văn chương ”thần hiện”. Câu chuyện xẩy ra bên bờ sống Giócđan sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan (bài Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa) được kể lại bằng thể văn ”thần hiện” của Tân Ước. Thể văn ”thần hiện” là thể văn diễn tả sự xuất hiện hay tỏ mình của Thiên Chúa với tiếng nói từ trời (chỉ nghe thấy tiếng nói mà không nhìn thấy người nói), tầng trời mở (hay xé) ra và hình chim câu hay lưỡi lửa xuất hiện.

II. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Mt 3,13-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".

III. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Chúa Giêsu xuất hiện sau nhiều năm ẩn dật và đến với Gioan (Tiền Hô hay Tẩy Giả) để chịu Phép Rửa: Phúc âm không cho biết nhiều về đời sống ân dật mấy chục năm ở Nadarét của Đức Giêsu. Nhưng Phúc âm rất quan tâm đến việc Chúa Giêsu xuất hiện bên bờ sông Giócđan khi Gioan (Tiền Hô hay Tẩy Giả) hoạt động ở đó. Có thể nói Phúc âm đã xem biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan là cuộc ra mắt dân Do Thái của Con Một Thiên Chúa. Trước khi làm phép rửa cho Chúa Giêsu, Gioan đã từ chối, vì thấy mình không thể làm chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã khiến ông phải làm công việc mà Thiên Chúa đã lên kế họach cho Con của Ngài.

2. Thiên Chúa Cha công bố (hay giới thiệu) Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu của Ngài và Thánh Thần chuẩn nhận sự công bố (hay giới thiệu) ấy: Đức Giêsu là người Nadarét thì mọi người đều biết. Nhưng Đức Giêsu còn mang nơi mình một bí mật tầy trời mà không một ai biết, kể các môn đệ thân tín gần gũi nhất. Chỉ có Đức Maria Mẹ Ngài và Gioan Tiền Hô, sứ giả dọn đườnng cho Ngài là hai người biết về bí mật ấy). Vì thế mà Thiên Chúa Cha mới cho tầng trời mở ra và công khai công bố cho toàn dân biết: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta" Thánh Thần Thiên Chúa chuẩn nhận sự công bố ấy khi “ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người.”

IV. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Chúng ta hãy vui mừng đón nhận Chúa Giêsu Con Yêu Dấu của Thiên Chúa: Là người Công giáo chúng ta được ơn mặc khải cho biết Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa. Đó là một vinh dự và hạnh phúc lớn của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng hãy thể hiện sự vui mừng và mở rộng tâm hồn đón nhận Con Yêu Dấu của Thiên Chúa.

2. Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu để biết sống dẹp lòng Cha: Khi giới thiệu Chúa Giêsu cho dân Ítraen trước đây và cho chúng ta ngày nay, Chúa Cha còn gửi cho các tín hữu Do Thái và Công giáo một sứ điệp ngầm là hãy nghe lời của Con Ngài là Chúa Giêsu. Vì Ngài làm đẹp lòng Cha mọi bề thì Ngài là Đấng chỉ bảo và giúp chúng ta biết cách sống đẹp lòng Cha trên trời.

Nghe lời Chúa Giêsu chúng ta sẽ trân trọng 4 Sách Phúc âm nói riêng và tất cả 63 Sách Thánh Kinh Cựu và Tân Ước nói chung. Không chỉ trân trọng, chúng ta sẽ tìm học và đọc các Sách Thánh ấy và suy niệm những lời của các ngôn sứ và nhất là của chính Chúa Giêsu. Nghe lời Chúa Giêsu chúng ta sẽ dánh một khoảng thời gian trong ngày để lắng nghe tiếng Ngài nói với chúng ta trong tâm hồn hay tân đáy lòng chúng ta.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội