Giới thiệu và làm chứng cho Chúa Giêsu: Suy niệm TMCN II TN (A)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 346 | Cập nhật lần cuối: 5/9/2020 12:27:54 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa"

I. Dẫn vào phụng vụ

Đọc Phúc Âm chúng ta không khỏi không ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết giữa Đức Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Về mặt con người, hai vị là anh em họ với nhau. Về chân dung đích thực, một vị là Thiên Chúa nhập thể làm người, một vị là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Về sứ vụ, một vị là Chúa Cứu Thề, một vị được Thiên Chúa sai đến để don đường cho Chúa Cứu Thế. Vì thế chúng ta không lạ gì khi giữa hai vị có những cuộc gặp gỡ, những mẩu đối thoại và những lời khen ngợi vị này dành cho vị kia. Bài Phúc Âm của Phụng Vụ Chúa Nhật II Thường Niên năm A hôm nay là một ví dụ.

II. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Ga 1,29-34)

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Is-ra-el, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

III. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Gioan giới thiệu Đức Giêsu: đó là sứ mạng, là nhiệm vụ của Gioan vì ông được Thiên Chúa sai đến để làm việc ấy. Và Gioan đã chu toàn trách nhiệm của mình một cách xuất sắc, vì ông đã giúp cho nhiều người biết Đức Giêsu và đi theo Người, thậm chí có người đã bỏ Gioan mà trở thành môn đệ của Đức Giêsu: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian…. Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi.”

2. Gioan làm chứng cho/về Chúa Giêsu: Gioan không chỉ giới thiệu Đức Giêsu cho các môn đệ và dân chúng mà ông còn lớn tiếng làm chứng cho/về Đức Giêsu: "Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi.”

Và "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

IV. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Chúng ta có sứ mạng giới thiệu Chúa Giêsu cho những người xung quanh và làm chứng cho/về Người: Đức Tin Công giáo cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Sứ m.ạng Công giáo của chúng ta là giới thiệu Đức Giêsu với những người xung quanh từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội và làm chứng về Người, bằng lời nói và việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

2. Chúng ta phải biết nhiều về Chúa Giêsu và sống thân mật với Người: Để giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác và để làm chúng về Người, chúng ta phải biết nhiều về Chúa Giêsu và phải sống thân mật, gắn bó với Người. Vì thế mà chúng ta phải không ngừng học Giáo lý và Thánh Kinh. Thánh Giêrônimô linh mục tiền sĩ Hội Thánh đã nói một câu bất hủ mà Giáo Hội hằng nhắc đi nhắc lại: ”Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô” Biết Chúa Kitô khi chỉ là biết bằng/qua sách vở hay kiến thức xuông mà còn là biết bằng kinh nghiệm sống của riêng mình. Với trình độ giáo lý vỡ lòng (của đại đa số giáo dân VN) không thể nói là chúng ta biết Chúa Kitô. Với cách cầu nguyện nặng tính hình thức bề ngoài và rập khuôn truyền thống (của phần đông giáo dân VN) không thể nói là chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa Kitô!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội