Mến Chúa yêu người: Suy niệm TM CN XXXI TN (B)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 158 | Cập nhật lần cuối: 11/18/2018 4:12:33 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Điều răn đứng đầu là:

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,

hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.

Điều răn thứ hai là:

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Tôn giáo nào cũng có giới luật riêng. Giới luật của Kitô giáo rất rõ ràng minh bạch. Đó là ”Mến Chúa và Yêu Người” Hai giới răn gắn chặt với nhau thành một.

Mến Chúa và Yêu Người” nghe thì dễ, nhưng thực hành thì không dễ chút nào, vì có nhiểu cản trở từ trong nội tại của mỗi người tín hữu cũng như từ môi trường xã hội bên ngoài. Chính vì thế, ”dủ biết rồi - nói mãi - khổ lắm” thì chúng ta vẫn phải nhắc đi nhắc lại với mình và với nhau rằng: ”Mến Chúa và Yêu Người” là cốt lõi của Kitô giáo. Không ”Mến Chúa” không ”Yêu Người” không phải là Kitô hữu! Càng ”Mến Chúa” càng ”Yêu Người” càng là Kitô hữu đích thực.

Mến Chúa yêu người:  Suy niệm TM CN XXXI TN (B)

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG Mc 12, 28b-34:

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 29 Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1. ”Mến Chúa” vì Thiên Chúa là thần linh duy nhất, cao sang, siêu việt, toàn năng và thánh thiện.

”Mến Chúa” vì Thiên Chúa vừa là Đấng Tạo Dựng vừa là Đấng Cứu Độ của mọi người.

”Mến Chúa” còn vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho thế gian để thế gian được cứu.

”Mến Chúa” hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực.

Muốn ”Mến Chúa” hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực thì hảy noi gương bắt chước Chúa Giêsu Kitô Con Yêu Dấu của Cha.

2. “Yêu Người” vì mọi người đều đượcThiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có hồn có xác, có trí khôn, lương tâm và tự do.

“Yêu Người” còn vì mọi người đều được Thiên Chúa cứu chuộc bằng Máu Thánh châu báu của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá.

“Yêu Người” thân cận như chính mình.

Muốn “Yêu Người” thân cận như chính mình, thì hảy noi gương bắt chước Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã xuống thế làm người và đã chịu nạn chịu chết trên thập giá để cứu chuộc loài người.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA

1. ”Mến Chúa” hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực thì chỉ thờ một mình Thiên Chúa, không thờ thần nào khác;

”Mến Chúa” hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực thì tuân giữ mọi giới luật của Thiên Chúa.

”Mến Chúa” hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực thì sống găn bó mật thiết với Thiên Chúa, dành cho Chúa những giây phút thân mật và những tâm tình trân quý nhất.

2. “Yêu người” thân cận như chính mình thì kính trọng mọi người;

“Yêu người” thân cận như chính mình thì làm điều tốt lành cho mọi người;

“Yêu người” thân cận như chính mình thì bảo vệ và bênh vực mọi người, nhất là những người yếu kém, bị coi kinh và bị thiệt thòi trong xã hội.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con biết rằng Cha muốn cứu rỗi mọi người sinh ra trong thế gian này. Hôm nay chúng con đuợc nghe Chúa Giêsu Con Cha nhắc lại hai giới răn cốt yếu nhất của Đạo Thánh Cha. Người còn nêu gương cho chúng con biết phải ”Mến Chúa và Yêu Người” như thế nào. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin chân thành của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này biết chạy đến với Chúa Giêsu để được Người chỉ dậy cho biết điều răn quan trọng nhất của Đạo Thánh Chúa là Mến Chúa và Yêu Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-"Điều răn đứng đầu là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi."Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Kitô hữu để mọi thành phần Dân Chúa chỉ biết tôn thờ và yêu mến một mình Thiên Chúa mà thôi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- "Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mìnhM Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân già trẻ lớn bé biết yêu người thân cận như chính mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- "Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí hiểu được sự cao trọng của giới răn Mến Chúa Yêu Người của Đạo Kitô và đem ra thực hành.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì chúng con vừa được Đức Giêsu Kitô, Con Cha, dậy dỗ về hai giới răn trọng nhất của Đạo Thánh Chúa là ”Mến Chúa và Yêu người”

Người còn noi gương cho chúng con biết cách ”Mến Chúa và Yêu Người” cách hoàn hảo.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh thiêng liêng để chúng con thực hành hai giới răn ấy trong đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội