Sự sống muôn đời: suy niệm Tin Mừng CN XX TN (B)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 326 | Cập nhật lần cuối: 9/13/2018 1:01:16 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

" Ai ăn thịt và uống máu Tôi,

thì được sống muôn đời,”

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG (Ga 6,51-58)

51 Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giêsu nói với họ: "Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1. Chương 6 Tin Mừng Gioan nói/viết về Bánh và Sự Sống, Bánh Trường Sinh và Sự Sống Muôn Đời. Điều khó hiểu, đối với người Do thái xưa và với cả chúng ta ngày nay là

Bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây." và

"Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.”

2. Nếu chúng ta không bị sốc vì những lời tuyên bố trên của Đức Giêsu, là vì chúng ta đã quá quen với bản văn Thánh Kinh của Tin Mừng Gioan và vì chúng ta không chịu suy nghĩ cho đến nơi đến chốn về nội dung và ý nghĩa của những lời ấy. Thật ra thì những lời của Đức Giêsu thật khó tin. Nhưng chúng ta nghĩ rằng Đức Giêsu không hề nói điều không thật; Ngài không thể nói điều không đúng. Nên chỉ còn mỗi một cách là chúng ta đón nhận Lời Hằng Sống, Lời Chân Lý của Người mà tin và đón rước Thánh Thể càng nhiều càng tốt, với lòng biết ơn và tín thác.

Sự sống muôn đời: suy niệm Tin Mừng CN XX TN (B)

III. THỰC THI LỜI CHÚA

1. Mỗi lần rước lễ là chúng ta xác định lại lòng tin của chúng ta vào Lời của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi lần rước lễ là chúng ta thể hiện lòng khát khao có được sống muôn đời do Chúa Giêsu ban tặng.

2. Trong khi chúng ta phải vật lộn với cơm áo gạo tiền thì thật không dễ mà nghĩ tới sự sống muôn đời. Nhưng càng khó khăn, càng bận bịu với trăm công ngàn việc thì chúng ta càng cần phải nghĩ tới và khát khao sự sống ấy. Càng khó khăn và bận rộn thì chúng ta càng phải siêng năng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa muốn ban sự sống muôn đời cho chúng con và cho muôn người khác.

Chúng con thật có phúc. Tất cả là nhờ có Chúa là Đấng yêu thương và quyền năng.

Nhưng Chúa ơi, đức tin của chúng con còn rất yếu ớt, cuộc sống hằng ngày của chúng con quá nhiều mối lo.

Xin Chúa tăng cường niềm tin và sức mạnh cho chúng con. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội