Thân phận của Thiên Chúa làm người: Suy niệm TM CN XXV TN (B)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 206 | Cập nhật lần cuối: 10/12/2018 4:30:03 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người.

Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại"

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG (Mc 9,30-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo cácông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mànói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy".

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1. Các tông đồ của Đức Giêsu Nagiarét là những tín hữu Do thái nhiệt thành, nhưng nông cạn và chưa thấu hiểu Phúc Âm. Suy nghĩ và quan điểm sống của các ông cũng giống như của tất cả những người Do thái thời bấy giờ và của mọi người trong thế gian này là muốn có nhiều quyền lực, muốn được làm người lớn nhất trong xã hội. Là người lớn nhất hay là người có nhiều quyền lực thì có đủ vinh hoa phú quý, được trọng vọng, được phục vụ tận răng, được ăn trên ngồi trước, được bẩm thưa trước cộng đoàn.

2. Nhưng Đức Giêsu Nagiarét là Thiên Chúa làm người đã giảng dậy một tinh thần và lối sống mới: đó là yêu mến sự khiêm nhường tự hạ: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Đức Giêsu Nadarét không chỉ dậy các môn đệ như thế mà chính Người còn tự chọn cho mình một nếp sống nhỏ bé, một thân phận ”không ra gì”. Người đã sinh ra trong hang bò lừa ở Bê lem, đã sống ẩn dật và lao động ở Nadarét, đã rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa khắp các làng mạc thành thị Paléttin, đã bị bắt, bị trói, bị đánh đâp, nhạo báng, xỉ vả, bị tra hỏi và kết án tại Giêrusalem, và sau cùng đã bị treo trên cây gỗ ở đồi Golgota và đã được mai táng trong ngôi mộ mới của người môn đệ cạnh đồi Núi Sọ. Khi suy gẫm về thân phận của Đấng tự nhận/xưng là “Con Người”, chân phước Charles de Foucauld đã đưa ra nhận xét này: "Chẳng ai muốn có một thân phận giống như Người!" Quả là một nhận xét chính xác!

III. THỰC THI LỜI CHÚA

1. Suốt hơn hai ngàn năm Hội Thánh Công giáo không ngừng rao giảng một Đấng Thiên Chúa bị đóng đinh thập giá (Dieu Crucifíé) và mời gọi các Kitô hữu (Hồng y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân) theo chân Chúa Kitô trên con đường khổ nạn (thương khó), noi gương bắt chước Chúa Kitô trong nếp sống tự hạ và tự hiến. ”Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của kẻ hiến mạng sống mình vì/cho người mình yêu.” Cũng có thể nói càng hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân người môn đệ càng chứng tỏ tình yêu của mình với Chúa và tha nhân. Mức độ tự hiến dâng là thước đo tình yêu của người môn đệ.

2. Để theo chân Chúa Kitô trên con đường khổ nạn hay để noi gương bắt chước Chúa Kitô trong nếp sống tự hạ tự hiến, chúng ta cần rất nhiều sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa. Chúng ta cũng rất cần sự nâng đỡ của các Thánh Nam Nữ, nhất là các Thánh Tử Đạo Việt Nam là cha ông của chúng ta.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Chúa đã tự hạ tự hiến trong thân phận chẳng có ai muốn giống như Người, chúng con vô cùng ngưỡng mộ và bái phục Chúa. Chúng con muốn nên giống Chúa, nhưng chúng con không thể.

Chúng con xin Chúa ban Thần Khí của Chúa cho chúng con, để Người giúp chúng con noi gương bắt chước Chúa và đưa chúng con vào con đường thập giá mà Chúa đã đi.

Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội