Thầy là Đấng Kitô: Suy niệm TM CN XXIV TN (B)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 218 | Cập nhật lần cuối: 10/6/2018 2:15:38 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Người ta bảo Thầy là ai?"

"Còn các con, các con bảo Thầy là ai?"

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (8,27-35):

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI

1. Trong bối cảnh của câu chuyện trong Phúc âm Mác-cô thì Đức Giêsu đi từ câu hỏi thứ nhất "Người ta bảo Thầy là ai?" sang câu hỏi thứ hai: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" để đòi các tông đồ phải có nhận định riêng của các ngài về Người.

Nhưng nếu ngày nay Đức Giêsu hỏi các môn đệ là chúng ta thì chắc Người sẽ di từ câu thứ hai "Các con, các con bảo Thầy là ai?" sang câu hỏi thứ nhất: "Người ta bảo Thầy là ai?" để đòi các Kitô hữu phải ý thức trách nhiệm làm cho thế giới nhận biết Đức Giêsu từ mối tương quan cá vị của chúng ta với Đức Giêsu.

2. "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Đức Giêsu đòi các môn đệ thời xưa cũng như thời nay, phải có mối tương quan riêng, phải có khám phá và nhận định cá nhân về Người. Điều đó chẳng có gì khó hiểu cả, vì chưng muốn đi theo Chúa, muốn làm môn đệ Chúa, muốn phụng thờ Chúa thì tiên vàn phải biết Chúa là Đấng nào. Và chúng ta phải trả lời được như Phê-rô: "Thầy là Đấng Kitô" không phải là một câu trả lời “thuộc lòng”, lý thuyết xuông mà là một câu trả lời rút ra từ kinh nghiệm bản thân, từ cuộc sống gắn bó với Chúa Kitô!

III. THỰC THI LỜI CHÚA

1. Tôi nghĩ rằng nhiều giáo dân không thể có câu trả lời như thế, vì các giáo dân ấy có biết Chúa Kitô nhiều đâu. Lỗi một phần ở các giáo dân ấy, một phần khác lớn hơn ở chính cách giáo dục đức tin của Giáo Hội. Trong bài giảng tĩnh tâm năm 2018 cho các linh mục giáo phận Long Xuyên, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Giáo lý Đức Tin thuộc Tổng giáo phận Sài gòn, đã trình bày chủ đề đầu tiên với tên gọi “Đường hướng dạy giáo lý tại Việt Nam 2017”. Khởi đi từ thực trạng dạy giáo lý tại Việt Nam, cha Phêrô nhấn mạnh đến 4 cái thiếu:

* một là thiếu chiều sâu, bởi tập trung vào cái đầu thay vì con tim và đôi tay;

* hai là thiều chiều cao, bởi chú trọng đến kiến thức thay vì tương giao và gặp gỡ;

* ba là thiếu chiếu dài, bởi giới hạn vào việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích thay vì trưởng thành đức tin [học giáo lý để chịu bí tích, sau khi đã chịu hết các bí tích thì không cần học giáo lý nữa]

* bốn là thiếu chiểu rộng, bởi giói hạn trong khuôn khổ của lớp học thay vì vươn ra xã hội.

2. Với nền giáo dục đức tin bất cập như thế, chúng ta không ngạc nhiên khi có nhiều giáo dân khư khư với sự hiểu biết yếu kém của mình mà không chịu trau dồi học hỏi thêm Giáo Lý, Thánh Kinh, Công Đồng, Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội. Nhiều người biện minh bằng lý do không có thời giờ. Nhưng thành thật phải nhìn nhận là phần đông là do lười biếng và thiếu quan tâm đến việc hiểu đạo và hành đạo. Trong hoàn cảnh ấy thì chúng ta làm sao trả lời được câu hỏi thứ nhất của Đức Giêsu: "Người ta bảo Thầy là ai?” “Người ta” là những anh chị em lương dân sống gần chúng ta trong khu phố, xóm làng của chúng ta.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng được Thánh Thần xức dầu và được Chúa Cha sai đến với chúng con. Chúa đòi chúng con phải biết Chúa, phải yêu Chúa, phải giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa. Chúng con cám ơn Chúa!

Thế mà chúng con biết Chúa quá ít vì chúng con lười biếng tìm hiểu về Chúa, lười biếng đọc Thánh Kinh, nhất là Phúc Âm, và lười biếng cầu nguyện là trò chuyện với Chúa.

Xin Chúa tha thứ cho sự thiếu sót, lười biếng và dốt nát của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng Kitô, Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội