Tôi tớ chúa: Suy niệm TM CN XXVII TN (B)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 328 | Cập nhật lần cuối: 10/23/2018 5:28:53 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Này tôi là tôi tớ Chúa,

tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền".

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG (Lc 1,26-36):

Khi ấy, Thiên Thần Gabrien được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Tôi tớ chúa: Suy niệm TM CN XXVII TN (B)

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1. Rất nhiều muốn xung mình là tôi tớ Chúa. Nhưng không phải ai cũng sống xứng danh là tôi tớ Chúa. Chỉ có Đức Maria là người đã tuyên bố và đã chu toàn nghĩa vụ của người tôi tớ Thiên Chúa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền".

2. Cuộc đời của tôi tớ Maria được tóm kết trong 3 từ: FIAT, MAGNIFICAT và STABAT.

- Fiat là lời XIN VÂNG mà Người nói với sứ thần Chúa để chấp nhận vai trò làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

- Magnificat là lời NGỢI KHEN mà Người cất lên khi đến thăm người họ hàng Ysave để chúc tụung ngợi khen Chúa trong lịch sử cứu độ.

- Stabat là thế đứng kiên cường của Người bên cạnh cây thập giá trên đó Con yêu dấu của Mẹ - là Đức Giêsu Nadarét– đang bị treo.

III. THỰC THI LỜI CHÚA

1. Cả đời chúng ta phải noi guơng bát chước Đức Maria trong (a) Tâm tình là lời XIN VÂNG trước thánh ý của Thiên Chúa. (b) Tâm tình và lời NGỢI KHEN trước mọi kỳ công của Thiên Chúa. (c) Tâm tình và thái độ DŨNG CẢM KIÊN CƯỜNG trước mọi khổ đau thử thách của cuộc đời!

2. Riêng trong tháng 10 là Tháng Mân Côi, chúng ta hãy đọc Kinh Mân Côi với lòng sốt mến. Kinh Mân Côi là kinh bình dân dễ thực hiện nhưng đầy ý nghĩa vì là những trang tóm tắt Sách Phúc Âm Kitô giáo.

- Năm sự VUI [Truyền Tin, Thăm Viếng, Giáng Sinh, Dâng Con, Tìm thấy Con],

- Năm sự THƯƠNG [Đổ Mồ Hôi Máu, Bị Đánh Đòn, Đội Mạo Gai, Vác Thập Giá, Bị Đóng Đinh & Chết trên Thập Giá],

- Năm sự SÁNG [Chịu Phép Rửa trên sông Giođan, Dự tiệc cưới Cana, Rao giảng Nước Trời và Kêu gọi hoán cải, Biến Mình trên núi Tabo, Lập phép Thánh Thể],

- Năm sự MỪNG [Sống Lại, Lên Trời, Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Maria lên Trời, Thiên Chúa Thưởng Mẹ Trên Trời]

IV. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, trong ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện tha thiết của chúng con:

1. "Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn." Cùng với Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới để họ được ơn khám phá ra Chương Trình Cứu Độ lớn lao của Thiên Chúa được thực hiện qua những con người đơn sơ, bé nhỏ và vâng phục như trinh nữ Maria của làng Nadarét.

2. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Cùng với Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Kitô hữu để mọi thành phần Dân Chúa biết sống tin yêu và tuyệt đối vâng phục Thiên Chúa như Đức Trinh Nữ Maria.

3. "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà." Cùng với Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân già trẻ lớn bé cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của mình là có Thiên Chúa ở cùng.

4. "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Cùng với Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người kém lòng tin và những kẻ không tin để họ khám phá ra Thiên Chúa huyền nhiệm và quyền năng.

KẾT:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dành cho Đức Maria một vai trò quan trọng trong kế họach Cứu Độ của Con Một Chúa, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa!

Chúng con cũng xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương làm tôi Chúa. Chúng con nguyện noi gương bắt chước Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng con mà sống XIN VÂNG, mà cất riếng NGỢI KHEN, mà KIÊN VỮNG trong cuộc đời vì chúng con có Chúa luôn ở cùng.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội