“Lạy Chúa Giêsu, xin chữa chúng con!”: Bài hát trong mùa dịch bệnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1200 | Cập nhật lần cuối: 5/24/2020 3:25:32 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Trong những ngày qua, toàn thế giới đang đối phó với dịch Covid-19, người Công giáo được kêu gọi cầu nguyện: “Cúi xin Chúa sáng soi cho tất cả mọi chuyên gia y tế và mọi người biết việc phải làm…”

Khi cầu nguyện, được ơn soi sáng, tôi đã dùng những câu Lời Chúa trích từ các sách Giêrêmia, Thánh vịnh, và Tin Mừng để hát lên tâm tình tha thiết: “Lạy Chúa Giêsu, Xin Chữa Chúng Con!”

Có thể hát bài này khi cầu nguyện trong những ngày đang có dịch Covid-19, và cũng có thể sử dụng trong nhiều dịp khác, như: sám hối trước khi xưng tội (chung vào Mùa Chay), khi thăm và xức dầu bệnh nhân, v.v..

Lm. Rôcô Nguyễn Duy

Nguồn: tgpsaigon.net

“Lạy Chúa Giêsu, xin chữa chúng con!”: Bài hát trong mùa dịch bệnh

Video: "Xin Chữa Lành Chúng Con”

“Xin Chữa Lành Chúng Con”: ca nguyện trong mùa dịch bệnh