Lời sống tháng 4/2023: “... hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới..."

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 541 | Cập nhật lần cuối: 9/20/2023 11:07:31 PM | RSS

Lời Sống tháng 4/ 2023

“Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới,

chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Côlôxê 3, 2)

Lúc đó các cộng đoàn tín hữu Kitô mới nảy sinh và đã nổi dậy những tương phản gây ra bởi những giải thích sai lạc về sứ điệp Tin mừng. Thánh Phaolô, đang ở trong tù biết được những vấn đề này ở Côlôxê và đã viết như vậy cho cộng đoàn tại đây.

Ta có thể hiểu rõ hơn Lời Sống tháng này, nếu đọc cả đoạn của câu này: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa” (Col 3, 1-3).

Để vượt qua những tương phản này, thánh Phaolô mời gọi chúng ta hướng tư tưởng của chúng ta, tất cả con người chúng ta, về Đức Kitô, Đấng đã sống lại. Thực vây, trong phép Rửa, chúng ta đã chết và sống lại trong Đức Kitô. Chúng ta có thể sống trong cuộc sống mới lúc này, tuy chưa được hoàn toàn.

“Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới,

chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”

Rõ ràng chúng ta không nhận được khả năng này một lần cho mãi mãi, nhưng phải được liên tục tìm kiếm trong cuộc hành trình đòi hỏi suốt cả cuộc đời. Điều đó có nghĩa là hướng cuộc sống chúng ta lên cao. Thực vậy Đức Kitô đã mang xuống trần gian cuộc sống của trời cao và cuộc phục sinh của Người là khởi đầu của cuộc tạo dựng mới, của nhân loại mới. Đây phải là kết quả đúng lý cho người chọn sống theo Tin mừng: một chọn lựa thay đổi hoàn toàn tâm thức chúng ta, đổi ngược trật tự, mục đích mà thế gian đề ra cho ta, giải thoát ta khỏi những ảnh hưởng, làm cho ta trải nghiệm sự thay đổi tận gốc rễ. Nói cho cùng, thánh Phaolô không hạ giá “những điều của trần gian”, bởi vì từ khi Trời chạm đất với công cuộc Nhập thể của Con Thiên Chúa, mọi sự đều đã được đổi mới (Xem 2 Cor 5, 17).

“Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới,

chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”

“Những gì thuộc thượng giới” là gì? Chiara Lubich viết:

“Những giá trị mà Chúa Giêsu đã mang xuống trần gian và làm nổi bật các môn đệ của Người, là tình thương, sự hòa thuận, an bình, tha thứ, sự đúng đắn, trong sạch, chính trực, công bình v.v. Đó là tất cả các nhân đức và sự phong phú mà Tin mừng đưa ra. Với những nhân đức ấy và nhờ những nhân đức ấy các tín hữu Kitô sống trong thực tại được sống lại với Đức Kitô. […]

Nhưng làm thế nào giữ cho tâm hồn hướng lên trời, đang khi sống giữa trần gian? Bằng cách để cho mình được hướng dẫn bởi những tư tưởng và tình cảm của Chúa Giêsu, Đấng luôn luôn hướng lòng về Chúa Cha và trong mỗi giây phút, cuộc sống của Người đều phản ánh lề luật của thượng giới là luật yêu thương” (Lời Sống tháng tư 2001).

“Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới,

chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”

Sự hiện diện của các tín hữu Kitô trên trần gian can đảm mở ra cuộc sống mới của cuộc phục sinh. Họ là những con người mới không thuộc về thế gian (xem Ga 15, 18-21), nhưng sống trên trần gian với tất cả những khó khăn hiện diện. Các tín hữu Kitô đầu tiên nói như sau: “Họ cư ngụ trên trần gian, nhưng là công dân trên trời. […] Cũng như linh hồn nơi thể xác, các tín hữu Kitô cũng sống trên thế gian như vậy” (A Diogneto 5,5-6,1).

Chọn lựa can đảm và hoàn toàn theo Tin mừng của một công nhân, khi anh quyết định giúp một người bạn đồng nghiệp vừa bị sa thải, đã gây nên như thác nước một giây chuyền những cử chỉ huynh đệ do chứng tá của anh.

“Tại xưởng người ta đã phát những lá thư sa thải, trong số đó một lá thư viết cho anh Giorgio. Vì biết tình trạng kinh tế bấp bênh của anh, tôi mời anh đi với tôi đến văn phòng nhân sự: “Tôi khá hơn anh ta – tôi tuyên bố -, vợ tôi có việc làm. Xin các ông sa thải tôi thay vì anh ta”. Người đứng đầu văn phòng hứa sẽ xem xét lại trường hợp này. Khi bước ra, anh Giorgio ôm tôi xúc động. Dĩ nhiên sự việc được chuyền miệng từ người này sang người khác và hai công nhân, cũng gần giống như trường hợp của tôi, đã nhường chỗ cho hai công nhân khác bị sa thải. Ban điều hành đã bắt buộc phải nghĩ lại phương pháp chọn lựa sa thải. Khi biết được sự kiện này, cha xứ đã kể lại câu chuyện trong bài giảng chủ nhật, nhưng không nêu tên ai. Ngày hôm sau cha cho tôi biết là hai nữ sinh viên đã mang đến cho ngài tất cả của cải để dành của họ cho những nhân công đang gặp khó khăn và cho biết: “Chúng tôi cũng muốn bắt chước hành động của công nhân đó” (Brazil, xem www.focolare.org)

Patrizia Mazzola và ban biên tập