Lời Sống tháng 7/2023: "dù chỉ một chén nước lã thôi..."

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 518 | Cập nhật lần cuối: 9/21/2023 8:57:07 AM | RSS

Lời Sống tháng 7/2023

“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,

dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy,

thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

(Mt 10, 42)

Mát-thêu là người ký lục Kitô hữu rất thông thái; ông biết tường tận những lời Thiên Chúa hứa cho dân Israel và đối với ông những lời nói và hành động của Chúa Giêsu là sự thể hiện của những lời hứa đó. Vì vậy, trong sách Tin mừng ông trình bày giáo huấn của Người theo hình thức năm bài giảng, như một ông Mô-sê mới.

Lời Sống này kết thúc “bài giảng về truyền giáo”, khởi đầu với việc chọn mười hai tông đồ và cho thấy những đòi hỏi của việc rao giảng: đó là những hiểu lầm và bách hại họ sẽ gặp đòi một chứng tá đáng tin, qua cả những chọn lựa triệt để.

Nhưng còn hơn nữa: Chúa Giêsu cho thấy rằng việc sai các môn đệ đi bắt nguồn từ sứ mạng chính Người đã nhận từ Chúa Cha. Một xác tín sống động trong Cựu ước: đó là chính Thiên Chúa hiện diện, dấn thân nơi người được sai đi. Như thế đó là chính tình yêu của Thiên Chúa, qua chứng tá của Chúa Giêsu và của những người được sai đi, tuôn đổ xuống từng người.

“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,

dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy,

thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

Ngoài sứ mạng đặc biệt của một số người: các tông đồ, mục tử, tiên tri… Chúa Giêsu loan báo là mỗi Kitô hữu đều có thể nên môn đệ của Người, cùng lúc là người tiếp nhận và mang đi sứ mạng. Như các môn đệ, tất cả chúng ta, cho dầu “bé nhỏ”, bề ngoài xem ra thiếu phẩm chất hoặc danh hiệu đặc biệt, chúng ta đều có đủ khả năng làm chứng cho sự gần gũi của Thiên Chúa. Đó là toàn thể cộng đoàn Kitô đều được Chúa là Cha của mọi người sai đến nhân loại.

Tất cả chúng ta đều đã nhận được sự chú ý, lo lắng, tha thứ, tin tưởng, từ Thiên Chúa qua những người anh chị em; tất cả chúng ta đều có thể cho người khác điều gì, để làm cho họ nghiệm được sự âu yếm của Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã làm trong suốt sứ mạng của Người. Chính nơi nguồn gốc này, nơi Chúa Cha, là bảo đảm cho những điều gọi là “nhỏ mọn” có thể thay đổi thế giới. Có thể đó chỉ là một ly nước lã mà thôi.

“Không quan trọng nếu chúng ta có thể cho nhiều hoặc ít. Điều quan trọng là chúng ta cho “thế nào”, bao nhiêu lòng mến yêu chúng ta đặt ngay cả trong cử chỉ chú ý nhỏ mọn đối với người khác. Có khi chỉ cần cho họ một ly nước, một ly “nước lã” […] cử chỉ tầm thường và lớn lao nơi mắt Thiên Chúa, nếu được thực hiện nhân danh Người, hoặc vì lòng mến yêu. […] Lời Sống tháng này có thể giúp chúng ta khám phá lại giá trị của mỗi hành động của mình: từ việc làm ở nhà hoặc ngoài đồng và xưởng thợ, đến việc lo giấy tờ văn phòng, đến bài làm ở trường, cũng như những trách nhiệm trong lãnh vực dân sự, chính trị và tôn giáo. Tất cả đều có thể được biến đổi nên việc phục vụ chăm chú và chu đáo. Lòng mến yêu sẽ cho chúng ta những con mắt mới để đoán trước điều người khác cần và đến với họ với thái độ sáng tạo và lòng quảng đại. Còn hoa trái? Những gì cho đi sẽ luân chuyển, vì lòng mến yêu đòi lòng yêu mến. Niềm vui sẽ thêm nhiều bởi vì “cho thì có phúc hơn là nhận” (CVTĐ 20,35)” (C. Lubich, Lời Sống tháng mười 2006).

“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,

dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy,

thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

Điều Chúa Giêsu đòi nơi chúng ta thì rất khắt khe: đừng giữ lại dòng nước của tình yêu Thiên Chúa. Người đòi chúng ta đến với mỗi người nam và nữ, với tấm lòng rộng mở là việc phục vụ cụ thể, vượt trên lối suy tư và phán đoán của ta.

Người muốn sự cộng tác tích cực, sáng tạo và có trách nhiệm của chúng ta cho ích lợi chung, bắt đầu từ những điều nhỏ mọn hàng ngày, nhưng cùng lúc Người không quên thưởng công cho chúng ta: Người sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, để săn sóc chúng ta và đồng hành với ta trong sứ mạng.

“[…] Tôi đã bỏ việc làm của tôi tại Phi-lip-pin và sang nước Úc để sống với gia đình […], tôi đã tìm được việc làm tại một hãng xây cất như người quét dọn tại các phòng ăn, các phòng thay quần áo, các văn phòng và phòng ăn dành cho hơn 500 người. Một công việc hoàn toàn khác với công việc của một kỹ sư trước đây. […] Vì lòng mến yêu người khác, tôi bảo đảm cho các phòng ăn luôn luôn được sạch sẽ và ngăn nắp. Dầu vậy có những người không màng gì đến việc quét dọn. […] Tôi không mất lòng kiên nhẫn, bởi vì, đối với tôi, đó là dịp để mến yêu Chúa Giêsu nơi mỗi người tôi gặp. Dần dần những người này đã bắt đầu thu dọn sau khi ăn và với thời gian chúng tôi đã trở thánh bạn hữu và tôi bắt đầu được họ tín nhiệm và tôn trọng. […] Tôi đã nghiệm được rằng lòng mến yêu hay lây lan và tất cả những gì làm vì lòng mến yêu thì tồn tại” (Các gia đình trong hành động, một bức khảm của cuộc sống, Citta Nuova, Roma 2022, p.56) .

Letizia Magri và nhóm Lời sống