• Đón nhận phép lành toàn xá

  Đón nhận phép lành toàn xá
 • Đan viện Cát Minh (15.10.2015)

  Đan viện Cát Minh (15.10.2015)
 • Khiêm cung nguyện cầu

  Khiêm cung nguyện cầu
 • Hướng về thánh cung

  Hướng về thánh cung
 • Tiếp nhận Nguồn Sống

  Tiếp nhận Nguồn Sống
 • Hiệp lòng tạ ơn

  Hiệp lòng tạ ơn
 • Gia đình Cát Minh

  Gia đình Cát Minh
 • Để cộng đoàn nghe rõ Lời

  Để cộng đoàn nghe rõ Lời
 • 500 năm sinh nhật Mẹ thánh Têrêsa

  500 năm sinh nhật Mẹ thánh Têrêsa
 • Chung lời tạ ơn

  Chung lời tạ ơn
 • Đón nhận phép lành toàn xá
 • Đan viện Cát Minh (15.10.2015)
 • Khiêm cung nguyện cầu
 • Hướng về thánh cung
 • Tiếp nhận Nguồn Sống
 • Hiệp lòng tạ ơn
 • Gia đình Cát Minh
 • Để cộng đoàn nghe rõ Lời
 • 500 năm sinh nhật Mẹ thánh Têrêsa
 • Chung lời tạ ơn