• ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)

  ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)
 • Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm, Washington

  Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm, Washington
 • Trẻ em tặng hoa cho ĐGH Phanxicô

  Trẻ em tặng hoa cho ĐGH Phanxicô
 • Gia đình Tổng thống Obama đón tiếp ĐGH

  Gia đình Tổng thống Obama đón tiếp ĐGH
 • Sân bay Andrews, Washington, D.C (22/9/2015)

  Sân bay Andrews, Washington, D.C (22/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)

  ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô trên chiêc xe Fiat nhỏ (22/9/2015)

  ĐGH Phanxicô trên chiêc xe Fiat nhỏ (22/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)

  ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)
 • Dân chúng chào đón ĐGH Phanxicô (22/9/2015)

  Dân chúng chào đón ĐGH Phanxicô (22/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)

  ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)

  ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)

  ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)
 • Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm, Washington
 • Trẻ em tặng hoa cho ĐGH Phanxicô
 • Gia đình Tổng thống Obama đón tiếp ĐGH
 • Sân bay Andrews, Washington, D.C (22/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô trên chiêc xe Fiat nhỏ (22/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)
 • Dân chúng chào đón ĐGH Phanxicô (22/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tông du Hoa Kỳ (23-27/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)
 • ĐGH Phanxicô tại Nhà Trắng (23/9/2015)