• Thánh lễ tạ ơn

    Thánh lễ tạ ơn
  • Cha Giám đốc TTMV tặng quà lưu niệm

    Cha Giám đốc TTMV tặng quà lưu niệm
  • Thánh lễ tạ ơn
  • Cha Giám đốc TTMV tặng quà lưu niệm