• Lời nguyện tín hữu

  Lời nguyện tín hữu
 • Nhà nguyện TTMV (16.3.2016)

  Nhà nguyện TTMV (16.3.2016)
 • Các linh mục giảng viên

  Các linh mục giảng viên
 • Đức Hồng y ban huấn từ đầu năm học

  Đức Hồng y ban huấn từ đầu năm học
 • Đại diện học viên tặng hoa mừng Kim khánh linh mục của ĐHY

  Đại diện học viên tặng hoa mừng Kim khánh linh mục của ĐHY
 • 8 tác viên MV gia đình và 2 học viên tốt nghiệp Cao đẳng TH/MV

  8 tác viên MV gia đình và 2 học viên tốt nghiệp Cao đẳng TH/MV
 • Đức Hồng y Gioan Baotixita trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

  Đức Hồng y Gioan Baotixita trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
 • Cha Giám đốc tặng quà cho các học viên tốt nghiệp

  Cha Giám đốc tặng quà cho các học viên tốt nghiệp
 • Nhà nguyện TTMV ngày khai giảng NK 2015-2016

  Nhà nguyện TTMV ngày khai giảng NK 2015-2016
 • Lời nguyện tín hữu
 • Nhà nguyện TTMV (16.3.2016)
 • Các linh mục giảng viên
 • Đức Hồng y ban huấn từ đầu năm học
 • Đại diện học viên tặng hoa mừng Kim khánh linh mục của ĐHY
 • 8 tác viên MV gia đình và 2 học viên tốt nghiệp Cao đẳng TH/MV
 • Đức Hồng y Gioan Baotixita trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
 • Cha Giám đốc tặng quà cho các học viên tốt nghiệp
 • Nhà nguyện TTMV ngày khai giảng NK 2015-2016