• Khai giảng Lớp Giáo huấn Giáo hội về Mục vụ Gia đình

  Khai giảng Lớp Giáo huấn Giáo hội về Mục vụ Gia đình
 • Lớp Giáo huấn Giáo hội về Mục vụ Gia đình (3.10.2015)

  Lớp Giáo huấn Giáo hội về Mục vụ Gia đình (3.10.2015)
 • Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
 • Buổi học đầu tiên (3.10.2015)

  Buổi học đầu tiên (3.10.2015)
 • Ngày giờ học: 8g30 - 11g thứ Bảy hàng tuần

  Ngày giờ học: 8g30 - 11g thứ Bảy hàng tuần
 • Khai giảng Lớp Giáo huấn Giáo hội về Mục vụ Gia đình
 • Lớp Giáo huấn Giáo hội về Mục vụ Gia đình (3.10.2015)
 • Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
 • Buổi học đầu tiên (3.10.2015)
 • Ngày giờ học: 8g30 - 11g thứ Bảy hàng tuần