• Trung tâm Hội nghị Philadelphia (22.9.2015)

  Trung tâm Hội nghị Philadelphia (22.9.2015)
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia

   Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia
 • Trung tâm Hội nghị Philadelphia (22.9.2015)

  Trung tâm Hội nghị Philadelphia (22.9.2015)
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới

  Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới (22.9.2015)

  Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới (22.9.2015)
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới (22.9.2015)

  Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới (22.9.2015)
 • Gian hàng triển lãm của Giáo hội Việt Nam

  Gian hàng triển lãm của Giáo hội Việt Nam
 • Gian hàng triển lãm của Giáo hội Việt Nam

  Gian hàng triển lãm của Giáo hội Việt Nam
 • Trung tâm Hội nghị Philadelphia (22.9.2015)
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia
 • Trung tâm Hội nghị Philadelphia (22.9.2015)
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới (22.9.2015)
 • Lễ khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới (22.9.2015)
 • Gian hàng triển lãm của Giáo hội Việt Nam
 • Gian hàng triển lãm của Giáo hội Việt Nam