• Ghi hình lưu niệm

  Ghi hình lưu niệm
 • Đức Hồng y Gioan Baotixita chia sẻ

  Đức Hồng y Gioan Baotixita chia sẻ
 • Đại diện phong trào Focolare tâm tình

  Đại diện phong trào Focolare tâm tình
 • Hát kinh Magnificat

  Hát kinh Magnificat
 • Cha Giám đốc TTMV tâm sự

  Cha Giám đốc TTMV tâm sự
 • Mục sư Nguyễn Xuân Hòa - GH Trưởng Lão Liên hiệp VN

  Mục sư Nguyễn Xuân Hòa - GH Trưởng Lão Liên hiệp VN
 • Cha Troetto Gino nguyện kinh Lạy Cha

  Cha Troetto Gino nguyện kinh Lạy Cha
 • Nữ tu Ngọc Lan công bố Lời Chúa

  Nữ tu Ngọc Lan công bố Lời Chúa
 • Cha Phêrô Đỗ Minh Trí, DCCT, đọc thư 1 Pr 2,4-10

  Cha Phêrô Đỗ Minh Trí, DCCT, đọc thư 1 Pr 2,4-10
 • Mục sư Dương Quang Vinh ca ngợi kỳ công Chúa làm cho HT

  Mục sư Dương Quang Vinh ca ngợi kỳ công Chúa làm cho HT
 • Mục sư Phạm Đình Nhẫn - HT Tin Lành LH Truyền giáo

  Mục sư Phạm Đình Nhẫn - HT Tin Lành LH Truyền giáo
 • Mục sư Trần Thanh Truyện - HT Cơ Đốc Phục Lâm

  Mục sư Trần Thanh Truyện - HT Cơ Đốc Phục Lâm
 • Ghi hình lưu niệm
 • Đức Hồng y Gioan Baotixita chia sẻ
 • Đại diện phong trào Focolare tâm tình
 • Hát kinh Magnificat
 • Cha Giám đốc TTMV tâm sự
 • Mục sư Nguyễn Xuân Hòa - GH Trưởng Lão Liên hiệp VN
 • Cha Troetto Gino nguyện kinh Lạy Cha
 • Nữ tu Ngọc Lan công bố Lời Chúa
 • Cha Phêrô Đỗ Minh Trí, DCCT, đọc thư 1 Pr 2,4-10
 • Mục sư Dương Quang Vinh ca ngợi kỳ công Chúa làm cho HT
 • Mục sư Phạm Đình Nhẫn - HT Tin Lành LH Truyền giáo
 • Mục sư Trần Thanh Truyện - HT Cơ Đốc Phục Lâm