• Đại diện các tôn giáo ghi hình lưu niệm

  Đại diện các tôn giáo ghi hình lưu niệm
 • Đức cha Stêphanô và đại diện TG Baha'i

  Đức cha Stêphanô và đại diện TG Baha'i
 • Đại diện các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình

  Đại diện các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình
 • Ban tổ chức HNLT cảm ơn

  Ban tổ chức HNLT cảm ơn
 • Giới trẻ Legio Mariae, TNTT, Lễ sinh Gx. Hành Sanh

  Giới trẻ Legio Mariae, TNTT, Lễ sinh Gx. Hành Sanh
 • Múa minh họa "Gặp Chúa trên quê hương"

  Múa minh họa
 • Hòa tấu nhạc cụ dân tộc

  Hòa tấu nhạc cụ dân tộc
 • Ca sĩ Phật tử Hiếu Ngọc

  Ca sĩ Phật tử Hiếu Ngọc
 • Đức Hồng y Gioan Baotixita phát biểu

  Đức Hồng y Gioan Baotixita phát biểu
 • Đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy

  Đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy
 • Tham dự viên ngày Hội ngộ Liên tôn lần V

  Tham dự viên ngày Hội ngộ Liên tôn lần V
 • Mục sư Trần Thanh Truyện - HT Cơ Đốc Phục Lâm

  Mục sư Trần Thanh Truyện - HT Cơ Đốc Phục Lâm
 • Đại diện các tôn giáo ghi hình lưu niệm
 • Đức cha Stêphanô và đại diện TG Baha'i
 • Đại diện các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình
 • Ban tổ chức HNLT cảm ơn
 • Giới trẻ Legio Mariae, TNTT, Lễ sinh Gx. Hành Sanh
 • Múa minh họa
 • Hòa tấu nhạc cụ dân tộc
 • Ca sĩ Phật tử Hiếu Ngọc
 • Đức Hồng y Gioan Baotixita phát biểu
 • Đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy
 • Tham dự viên ngày Hội ngộ Liên tôn lần V
 • Mục sư Trần Thanh Truyện - HT Cơ Đốc Phục Lâm