Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1220 | Cập nhật lần cuối: 12/16/2017 5:25:51 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)Giới thiệu Sách giáo lý Hiệp thông (10 tuổi)

Nguồn: tgpsaigon.net

----------------

Vp Ban Giáo Lý Giáo phận Tp.HCM

Ufficio Catechistico Diocesano di HCMC

Diocesan Catechetical Office of HCMC 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM
Tel. (84) 08.3911-8404. 
Email. giaolygpsg@gmail.com