Danh sách thuyên chuyển bổ nhiệm LM 2018

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 827 | Cập nhật lần cuối: 11/10/2018 3:15:43 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN BỔ NHIỆM 2018

1. CHA SỞ

STT

HỌ TÊN

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

1

Anrê Trần An Hiệp

Gx. Phú Lộc (PN)

Foyer Cao Thái

2

Gabriel Trịnh Công Chánh

Gx. Tân Quy (HM)

Gx. Chợ Quán (SG-CQ)

3

Giuse Nguyễn Văn Lãnh

Gx. Hòa Hưng (PT)

Gx. Tân Quy (HM)

4

Đaminh Hà Duy Dũng

Gx. Tam Hà (TĐ)

Gx. Tân Chí Linh (CH)

5

Giuse Nguyễn Đức Trí

Gx. Bình Minh (BA)

Gx. Tam Hà (TĐ)

6

Gioan B. Nguyễn Hữu Hiệp

Gx. Thánh Mẫu (PN)

Gx. Bình Minh (BA)

7

Vinhsơn Nguyễn Đức Sinh

Gx. Đức Tin (GV)

Gx. Thánh Mẫu (PN)

8

Giuse Hoàng Đình Hải

Gx. Chợ Quán (SGCQ)

Gx. Đức Tin (GV)

9

Giuse Lê Hoàng

Gx. Thiên Ân (TSN)

Gx. Tân Phú (TSN)

10

Phêrô Nguyễn Văn Tâm

Gx. Mẫu Tâm (CH)

Gx. Thiên Ân (TSN)

11

Martinô Chu Quang Định

Gx. Phát Diệm (PN)

Gx. Mẫu Tâm (CH)

12

Phanxicô X. Nguyễn Tuấn Anh

Gx. Thanh Đa (GĐ)

Gx. Tân Đức (TT)

13

Giuse Đinh Đức Hậu

Gx. An Phú (TĐ)

Gx. Mỹ Hòa (TT)

14

Martinô Bùi Huy Hòa

Gx. Bắc Hà (PT)

Gx. An Phú (TĐ)

15

Giuse Huỳnh Thanh Phương

Gx. Thánh Phaolô (PT)

Gx. Thủ Đức (TĐ)

16

Giacôbê Mai Phát Đạt

Gx. Thủ Đức (TĐ)

Gx. Thánh Phaolô (PT)

17

Martinô Trần Quang Vinh

Gx. Thuận Phát (XC)

Gx. Tắc Rỗi (XC)

18

Giuse Đoàn Văn Tuyên

Gx. Phú Hải (PN)

Gx. Thuận Phát (XC)

19

Giuse Nguyễn Hữu Thức

Gx. Tắc Rỗi (XC)

Gx. Phú Hải (PN)

20

Phaolô Nguyễn Vũ Thông

Gx. Thủ Đức (TĐ)

Gx. Phú Lộc (PN)

21

Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm

Gx. Gia Định

Gx Bình Hoà

II. CHA PHÓ

STT

HỌ TÊN

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

Ghi chú

1

Phanxicô Chu Gia Nghĩa

Toà Tổng Giám Mục

Gx. Hòa Hưng (PT)

2

Giuse Nguyễn Hữu Danh

Gx. Xóm Chiếu (XC)

Gx. Thủ Thiêm (TT)

3

Phêrô Phạm Quang Ân

Trung Tâm Mục Vụ

Gx. Phú Thọ Hòa (TSN)

4

Giuse Phạm Văn Thới

Gx. Thị Nghè (GĐ)

Gx. Ninh Phát (TSN)

Vĩnh Lộc A

5

Giuse Nguyễn Hoàng Chương

Trung Tâm Mục Vụ

Gx. Thị Nghè (GĐ)

6

Antôn Nguyễn Quang Chẩn

Gx. Thị Nghè (GĐ)

Gx. Mạc Ty Nho (SGCQ)

7

Giuse Trần Bình Long

Gx. Tử Đình (XM)

Gx. Tân Đông (HM)

8

Anrê Nguyễn Công Thái

Gx. Phú Trung (TSN)

Gx. Bùi Môn (HM)

9

Giuse M. Nguyễn Quốc Tuấn

Gx. Tân Phú (TSN)

Gx. An Thới Đông (XC)

10

Gioan B. Đào Quốc Chung

Gx. Trung Mỹ Tây (HM)

Gx. Nam Hải (BA)

B. Điền

11

Giuse Nguyễn Văn Tuyên

Gx. Mạc Ty Nho (SGCQ)

Gx. Trung Mỹ Tây (HM)

12

Giuse Đoàn Công Tuyên

Gx. Thiên Ân (TSN)

Gx. Thạch Đà (XM)

13

Frédenric Cao Lê Minh Vương

Gx. Tân Quy (HM)

Gx. Bắc Hà (PT)

14

Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (XM)

Gx. Tân Phước (PT)

III. TÂN LINH MỤC

STT

HỌ TÊN

NHIỆM SỞ

1

Micae Nguyễn Tiến Bình

Toà Tổng Giám Mục

2

Giuse Nguyễn Thành Công

Gx. Bình Thuận (H. TSN)

3

Giuse Đặng Kim Hải

Gx. Thủ Đức (TĐ)

4

Martino Trịnh Quang Khải

Gx. Chợ Quán (SG-CQ)

5

Tôma A. Nguyễn Đức Khôi

Gx. Jeanne d’Arc (SGCQ)

6

Đaminh Nguyễn Tuấn Lộc

Gx. Thanh Đa (Gia Định)

7

Gioan Đỗ Đức Minh

Gx. Tân Quy (Hóc Môn)

8

Giuse Vũ Đức Minh

Gx. Fatima B. Triệu (TĐ)

9

Gioan B. Phạm Ngọc Phương

Đại chủng viện Thánh Giuse

10

Anphongsô Nguyễn Minh Tân

Gx. Xóm Chiếu (H. XC)

11

Đaminh Lê Hiến Thành

Gx. Thánh Phaolô (TSN)

12

Giuse Nguyễn Quốc Thuần

Gx. Phát Diệm (P. Nhuận)

13

Giuse Nguyễn Trung Tín

Gx. Bình An (H. B. An)

14

Martinô Nguyễn Đức Trọng

Đại chủng viện Thánh Giuse