TTMV

 • Hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện với cha tân chánh xứ Phêrô

  Hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện với cha tân chánh xứ Phêrô

  10/25/2014 10:28:26 PM

  Anh chị em giảng viên, nhân viên và Học viên Học viện Mục vụ hiệp thông với cha giáo Phêrô Nguyễn Văn Võ trong ngày nhận sứ vụ chính xứ giáo xứ Chúa Hiển Linh

  ...xem chi tiết

 • Hội thảo “Tôn kính Tổ tiên”

  Hội thảo “Tôn kính Tổ tiên”

  10/18/2014 10:34:32 PM

  TTMV (25.9.2014) -- Sáng ngày 25.9.2014, lúc 8g45 Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã khai mạc cuộc hội thảo với niềm xác tín, Huấn thị Plane compertum est là cột mốc làm bừng lên niềm vui của tín hữu Việt Nam

  ...xem chi tiết

 • Đại hội Uỷ Ban Thánh Nhạc toàn quốc lần 35

  Đại hội Uỷ Ban Thánh Nhạc toàn quốc lần 35

  10/18/2014 10:22:22 PM

  Trước khi kết thúc Buổi Hội thảo, Đức Giám mục chủ tịch UBTN cám ơn cha giáo Phêrô, các nhạc sĩ, ca trưởng đã về tham dự đại hội, nhắc nhở các cha có trách nhiệm thánh nhạc trong các giáo phận, dòng tu liên hệ đăng ký và nhận bản “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc” để phổ biến cách rộng rãi.

  ...xem chi tiết

 • Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34

  Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34

  10/31/2014 11:31:33 PM

  Uỷ ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM từ ngày 21 đến 25/4/2014.

  ...xem chi tiết

Trang: 4 / 4 
1   2   3   4