Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1396 | Cập nhật lần cuối: 10/20/2019 9:26:37 PM | RSS

Lúc 18g30 ngày 22.10.2018, cha Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân đã chủ sự Thánh lễ kính thánh Gioan Phaolô II, Bổn mạng HVMV.

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Cùng đồng tế trong Thánh lễ, có cha Giám đốc Phêrô, cha Giám học Phanxicô Xaviê và 9 linh mục giảng viên.

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Hiệp nhất trong Thánh Thể

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Cha Tổng đại diện chia sẻ về thánh Gioan Phaolô II

Sau bài giảng của cha Inhaxiô về thánh Gioan Phaolô II, đại diện học viên, giảng viên và nhân viên TTMV đã dâng lời nguyện tín hữu.

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Sau Thánh lễ, gia đình TTMV đã chia sẻ niềm vui và bữa tiệc agape với phần văn nghệ do CLB Lửa Hồng và 4 lớp của HVMV.

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Niềm vui dâng cao

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Các học viên góp lời ca tiếng hát

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Niềm vui "trúng số" - quà tặng của Đức Hồng y Gioan Baotixita

Lễ bổn mạng Học viện Mục vụ TGP (22.10.2018)

Lời thiêng - Lớp Thanh nhạc

HVMV TGP