HVMV: Khóa Thực hành loan báo Tin Mừng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1311 | Cập nhật lần cuối: 11/7/2021 6:59:46 PM | RSS

Thực hành loan báo Tin Mừng

Giảng viên: Lm. Giuse Trương Diễn, C.Pp.S.

Thời gian: 18g30 - 20g20 thứ Hai, khởi sự ngày 4.1.2021.

Ghi danh tại Phòng học vụ: từ ngày 2.12.2020 đến 8.1.2021

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn, 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1

ĐT: (028) 6291 0366

Giới thiệu

Đã qua hai mươi mốt (21) thế kỷ sau Phục Sinh, sứ mạng Đức Kitô ủy thác cho các môn đệ chưa hoàn tất. Lệnh truyền “làm cho muôn dân trở nên môn đệ” đã có kết quả tích cực ở một phần thế giới, nhưng xem ra thất bại ở một số nơi khác như tại Châu Á.

Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng phải được nhìn với một góc cạnh mới, và thực hiện từ những người đã chịu Phép Rửa; đến với tất cả những người và nơi chốn, không giới hạn địa lý và sắc tộc…

HVMV:  Khóa Thực hành loan báo Tin Mừng

Vậy, “ai là Nhà Truyền Giáo?” Và “truyền giáo như thế nào?”

Khóa học giúp học viên thêm nhiệt tình truyền giáo và biết cách loan báo Tin Mừng trên quê hương chúng ta.

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn