Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2523 | Cập nhật lần cuối: 10/24/2020 7:16:32 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

TU TRÌ THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN

Chân tu chân lý đi tìm

Dòng Triều chọn lựa nổi chìm tuân theo

Vâng lời khiết tịnh khó nghèo

Cả nam lẫn nữ học theo gương Thầy

Giêsu đấng thánh còn đây

Dạy cho nhân thế mỗi ngày yêu thương

Dòng tu quốc tế bốn phương

Giáo triều giáp phận kiên cường khiêm nhu

Đaminh gương sáng hiền từ

Chuyên lo giảng thuyết thật như thiên đàng

Bosco giáo dục nhẹ nhàng

Giới trẻ tin nhân chính chàng Giêsu

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Lasan thầy dạy hiền từ

Học hành tiến tới thiên thu đời này

Gioan Thiên Chúa giang tay

Thầy thuốc chữa bệnh tài hay nhờ trời

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Mến sao Thánh Giá Con Người

Thủ Thiêm Chợ Quán Ngôi Lời chở che

Nữ Tỳ Thiên Chúa lằng nghe

Hầu con Thiên Chúa nhớ về trời cao

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Dòng Tên Thiên Chúa thanh cao

Linh thao tôi luyện để vào thánh cung

Phan Sinh nghèo khó đến cùng

Giúp cho dân Chúa đã từng khổ đau

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMVTu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Dòng Chúa Cứu Thế thật mau

Đón người hành khất theo nhau về trời

Vững tin chân lý Ngôi Lời

Thánh Thể bí tích suốt đời bên Cha

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Cát Minh ẩn sỹ thật thà

Lao động cầu nguyện mãi là chân tu

Xitô đan sỹ nhân từ

Khoác lên tấm áo Giêsu khiêm nhường

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Nữ Tử Bác Ái yêu thương

Cúi mình phục vụ thiên đường nhân gian

Dòng Mẹ Nhân Ái bình an

Dưỡng nuôi trẻ nhỏ giàu sang quê trời

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMVTu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Biển Đức tâm sáng giữa đời

Biết bao đan sỹ nước trời hi sinh

Mẹ Chúa Cứu Chuộc con mình

Đồng Công khấn nguyện câu kinh thực hành

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Đây dòng Thánh Thể chân thành

Phục vụ bí tích lòng lành kính tin

Ngôi Lời dòng mãi khấn xin

Nước cha trị đến con nhìn ước ao

Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV Tu trì Thiên Chúa tuyển chọn - Cuộc thi sáng tác TTMV

Quan phòng Thiên Chúa mời vào

Thanh cao khiết tịnh ba đào tiêu tan

Hiên dâng nhân lãnh bình an

Cùng là tu sỹ thế gian về trời.

003TV

Cuộc thi sáng tác TTMV