“Kitô Học” là gì ?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4656 | Cập nhật lần cuối: 12/17/2014 6:22:50 PM | RSS

“Kitô Học” là gì ?Trong thần học, định nghĩa chỉ mang tính cách tương đối, tức là không biểu đạt hoàn toàn xác thực và trọn vẹn đối tượng định nghĩa. Nói chung, Kitô học là học thuyết về Đức Kitô, là phương thức học hỏi, quan niệm về con người, sinh hoạt và ý nghĩa, v.v. của nhân vật lịch sử là Đức Giêsu Kitô. Kitô học là nghành thần học hệ thống đặc chuyên suy tư về Đức Giêsu.[1] [1]

Để cho rõ hơn, thiết nghĩ cần nhận định thêm rằng Kitô học không phải là:

– Lịch sử về Đức Giêsu: đã từng và hiện đang có nhiều cuốn sách gia công biểu trình về một “Đức Giêsu thật,” hoặc “đích thực,” để rồi ngầm tưởng mình là những tác phẩm xác thực ghi lại chính “tiểu sử” của Đức Giêsu. Không phải những cuốn sách như thế không mang lại lợi ích nào hết; tuy nhiên, trong nỗ lực nghiên cứu những hiện tượng lịch sử, đa số các tác phẩm ấy chỉ dựa theo những tiêu chí thiên lệch và thành kiến “duy lịch sử.” Do đó, bao giờ kết quả của cách kiểu nghiên cứu này cũng chỉ mang tính cách tạm thời, tương đối, không thể nào có đủ khả năng để trở thành cấu tố làm nên nền tảng của đức tin được.

[1] [1] xem Sesboưé, B., “Christ/Christologie” trong Lacoste, J.-E. (ed), Dictionnaire Critique de Théologie, Paris: P.U.F. 1998, 220.Thông tin chi tiết

Nguồn: Hợp Tuyển Thần Học

Mời bạn đón đọc

“Kitô Học” là gì ?

A.T