Bộ Giáo luật 1983

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 5967 | Cập nhật lần cuối: 12/17/2014 6:28:47 PM | RSS

Bộ Giáo luật 1983Bộ Giáo Luật được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/1/1983, hai mươi bốn năm sau khi vị Tiền nhiệm, Đức Gioan XXIII tuyên bố quyết định tu chính.

Nguyên bản la ngữ mở đầu với Tông Hiến "Sacrae disciplinae leges", tức văn kiện ban hành Bộ Luật. Ngoài ra, văn kiện này còn có tính cách quan trọng khác. Đức Thánh Cha không những giải thích lý do của việc tu chính Bộ Giáo Luật, nhưng nhất là lý do hiện hữu của luật pháp trong Giáo Hội. Mục đích của luật lệ không những chỉ nhằm duy trì trật tự trong Giáo Hội xét như là một cộng đoàn, nhưng nhất là nhằm phục vụ sứ mạng mà Đức Kitô đã trao phó: thông truyền các ân huệ cứu rỗi, đặc biệt là Lời Chúa và các Bí Tích.

Quyển I. Những Nguyên Tắc Tổng Quát điều 1- 6

Điều 1 :

Các điều của Bộ luật này chỉ chi phối Giáo Hội La Tinh mà thôi.

Điều 2:

Nói chung ,Bộ luật này không ấn định những nghi thức phải tuân giữ trong các buổi phải thi hành phụng vụ ,cho nên vẫn buộc phải tuân giữ những luật phụng vụ hiện đang còn hiệu lực, trừ khi có luật nào trong những luật đó trái ngược với các điều của Bộ Luật này

Điều 3 :

Các điều của Bộ Luật này không bãi bỏ và không sữa đổi các hiệp ước mà Tông Toà đã ký với các quốc gia hoặc xã hội chính trị khác ; do đó , các hiệp ước này vẫn có hiệu lực y như bây giờ, bất kể các quy định trái ngược của Bộ Luật này.

Điều 4:

Những quyền lợi thủ đắc cũng như những đặc ân do Tông Toà ban cho các thể nhân trước tới nay đang còn hiệu lực và không bị thu hồi , thì vẫn còn giá trị , nếu không bị các điều của Bộ Luật này thu hồi cách minh nhiên.

Điều 5:

#1.Các tục lệ phổ quát hay các tục lệ địa phương hiện đang còn hiệu lực mà lại trái ngược với những quy định của các điều nầy, và bị chính các điều của Bộ Luật này bác bỏ , thì bị huỷ bỏ hoàn toàn và không được phép phục hồi lại :các tục lệ trái ngược khác cũng được coi là bị huỷ bỏ , trừ khi Bộ Luật đã minh nhiên dự liệu cách khác, tuy nhiên , các tục lệ đã có từ trăm năm hay từ lâu đời có thể được châm chước nếu , theo sự phán đoán của Đấng Bản Quyền sau khi đã xem xét những hoàn cảnh địa phương và con người , không thể huỷ bỏ .

#2.Các tục lệ phổ quát hay các tục lệ địa phương ngoại luật hiện đang còn hiệu lực, thì được duy trì.

Điều 6

#1.Từ khi có hiệu lực. Bộ Luật này bãi bỏ:

10 bộ Giáo Luật ban hành năm 1917

20 những luật phổ quát hoặc những luật địa phương khác ngược với các quy định của Bộ Luật nầy, trừ khi có một quy định minh nhiên khác liên quan đến những luật địa phương:

30 tất cả mọi luật hình sự phổ quát hay luật hình sự địa phương do Tông Toà ban hành , trừ những luật được Bộ Luật này giữ lại :

40những luật phổ quát khác về Kỷ luật có liên quan đến một vấn đề đã được Bộ Luật này cải tổ hoàn toàn.

#2.Cũng phải dựa vào truyền thống của giáo luật để giải thích những điều của Bộ Luật này trong mức độ những điều này lập lại luật cũ.


Thông tin chi tiết

Bản dịch Việt ngữ Bộ Giáo Luật 1983

Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Đức Vinh.

Mời bạn đón đọc

Bộ Giáo luật 1983

A.T