Đối thoại giữa các tôn giáo và hòa bình trên thế giới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3977 | Cập nhật lần cuối: 12/17/2014 6:25:02 PM | RSS

Năm 1989, vào tháng hai, cơ quan Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) và Viện Văn Hóa của nước Đức (Goethe Institut) đã cùng tổ chức ở Paris một cuộc hội thảo về đề tài: Các tôn giáo trên địa cầu và vấn đề nhân quyền. Nhân dịp đó, nhà thần học công giáo Thụy-sĩ là giáo sư Hans Küng có đọc một bài thuyết trình, trong đó có câu trưng dẫn trên đây.

Vấn đề là xưa nay trong thế giới của chúng ta, đã có và còn có nhiều nguyên nhân làm cho xích mích , giai cấp đấu tranh, các dân tộc và quốc gia xung đột, gây ra tình trạng bất hòa, kỳ thị, đàn áp, vi phạm nhân quyền, mà tôn giáo lại là một trong những nguyên nhân đó. Không những là vì tư tưởng, lễ nghi và nếp sống đạo của người ta bất đồng mà thôi, mà còn vì lẽ trong nhiều xã hội người ta vẫn lẫn lộn tôn giáo với các yếu tố khác trong đời sống, nhất là với chính trị. Cho nên nhiều khi người ta lấy danh nghĩa tôn giáo để che đậy cho tất cả những tham vọng rất thế tục, chuyển tất cả thành cuộc thánh chiến, để dễ bề xách động quần chúng.

Ngay cả đạo Ki-tô, tuy rằng có nguyên tắc căn bản đòi phải phân biệt tôn giáo với chính trị và với các yếu tố văn hóa khác, nhưng người theo đạo nhiều khi phải ứng đối lại người chung quanh không biết phân biệt như vậy, cho nên lại cũng pha trộn việc đời với việc đạo như họ.

Nói cho cùng, cái mà người ta gọi là chiến tranh tôn giáo, không những giữa các tôn giáo, mà còn là giữa người theo và người không theo tôn giáo nào cả, thì xưa nay cũng thường là chiến tranh vì quyền lợi thế tục : vì người ta tham tài, tham sắc, tham quyền. Thiết tưởng vì thế cũng nên nói thêm rằng : cần phải có hòa bình giữa người theo và ngưới không theo tôn giáo nữa...Thông tin chi tiết

Tác giả: Gs. Trần Văn Toàn
Nguồn: conggiaovietnam.net

Mời bạn đón đọc

Đối thoại giữa các tôn giáo và hòa bình trên thế giới

A.T