Ðức Maria Trong Tân Ước

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3460 | Cập nhật lần cuối: 12/17/2014 8:09:56 PM | RSS

Ðức Maria Trong Tân ƯớcCông đồng Vaticanô II đã dành chương VIII cũng là chương cuối của Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân về Mầu Nhiệm Giáo Hội để nói đến Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội. Bản văn nầy dựa vào nguồn Kinh Thánh, được bổ sung bởi một tài liệu quan trọng khác do giáo hoàng Phaolô VI công bố, mang tựa đề Marialis Cultus.

Cuốn Đức Maria trong tân ước mà độc giả cầm trong tay là một tài liệu nghiên cứu cô động liên quan đến nội dung đó, do linh mục Augustin George, một thần học gia công giáo về Thánh Kinh và Thánh Mẫu Học biên soạn.

Người công giáo Việt-Nam tha thiết kính mến và tôn sùng Đức Mẹ, nhưng lòng sùng kính của chúng ta cần được soi dẫn bởi mạc khải tìm thấy nơi Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo hội. Chúng ta cần biết nhiều hơn, biết trong sự thật mạc khải về Mẹ Maria để, qua lời nhắn nhủ "anh chị hãy làm đều Chúa Kitô dạy làm", Mẹ sinh Chúa Kitô và làm cho Ngài lớn lên nơi cuộc sống Đạo hằng ngày của chúng ta.

Ước mong tài liệu về đào tạo Kitô giáo nầy, do Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Chân Phước Anrê Phú-Yên dịch và xuất bản, mang lại nhiều kiến thức thần học căn bản cho người tín hữu công giáo Việt-Nam chúng ta về Thánh Mẫu Học.

Lễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thánh

Ngày 21 tháng 11 năm 2003

+ Giuse Vũ Duy ThốngThông tin chi tiết

Tác giả: Linh Mục Augustin George
Người dịch: Giáo Sư Nguyễn Đăng Trúc

Mời bạn đón đọc

Ðức Maria Trong Tân Ước

A.T